Avrupa'dan Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri

  Kategori :Akademik

  Yazar :Bilal Şinik

  Yayın evi :Türkmen Kitabevi

  Kargo :Alıcı öder

  %20
  indirim

  45 TL36 TL

  Yayın evi :Türkmen Kitabevi

  Yazar :Bilal Şinik

  Editör :Bilal Şinik

  Durumu :Sıfır

  Kargo :Alıcı öder

  KİTAP HAKKINDA

  Avrupa'dan Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri

  Dr. Şinikin Avrupadan Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri başlıklı bu çalışması, Avrupada yerel yönetimlerle ilgili olarak öne çıkan sorunları ve kavramları tespit ederek (katılım, özerklik, bölgeselleşme gibi); Fransa, Macaristan ve Türkiyenin yerel yönetim modellerini bu kavramlar çerçevesinde değerlendirmektedir. Fransa ve Macaristan köklü devlet gelenekleri ve üniter yapılarıyla Türkiye ile benzeşir. Özellikle ABnin -merkeziyetçi yönetim yapısı ve kamu yönetimine hâkim olan zihniyet itibariyle Türkiyeye çok benzeyen- Macaristan üzerindeki etkileri adaylık sürecindeki Türkiye için, gelecekteki yönetsel ve ekonomik yapısı hakkında ipuçları vermektedir. Bunun yanı sıra yönetsel yapısını örnek aldığımız Fransanın 2003te ve sonrasında yaşadığı gelişmelerin incelenmesi de Türkiyenin yönetsel yapısı açısından önem taşır. Bu çerçevede kitap altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Avrupada yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi incelenmiş, ikinci bölümde ise Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin geçmişten günümüze yerel yönetimlerle ilgili olarak aldığı kararlar, düzenlediği toplantı, konferans vb. çalışmalar ve yerel yönetimlerle ilgili imzaladığı anlaşmalar incelenmektedir. Bölümün son kısmında ise özellikle 1980 sonrası tüm dünyada kamu yönetiminde yaşanan değişimin kurumsal dinamiklerini oluşturan Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) yerel yönetim politikaları çerçevesinde ele alınmıştır. Ardından üç ve dördüncü bölümlerde Fransa ve Macaristanda yerel yönetimler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Beşinci bölümde ise yerel özerklik ve yerel katılım kavramları üzerinden incelenen ülkelerin bir karşılaştırması yapılmıştır. Son bölümde ise, bölgeselleşme ve yerel yönetim bankacılığı üzerinde durulmuştur. Kitap bu içeriğiyle gerek Avrupa ülkeleri yerel yönetimleri üzerine çalışanlar gerekse yerel katılım, yerel özerklik ve bölgeselleşme konularında çalışanlar için başvuru kaynağı niteliğindedir.

  SATICI: Türkmen Kitabevi
  31 adet kitap satıyor
  Bu kategoride ki diğer kitaplar
  Satıcının diğer kitapları
  Benzer kitaplar
  SATICI: Türkmen Kitabevi
  31 adet kitap satıyor